Garen-en konpromezua


Garen borondate sendoa du ordezkaritza eta legimitatea agertzen diren mahai negoziatzaile guzti haietan egoteko. Euskadiko lan-harremanetako eta berezko negoziazio kolektiboko eta herriko marko bat izan behar duela uste dugu, kanpoko esku-sartzeak saihestuz.

Era berean erakunde publikoekin eta antolaketa sindikalekin batera herri-kohesioaren onerako elkarrizketa soziala bultzatzera prest dago.

Euskadin izaera sektorialeko 120 hitzarmen kolektibo baino gehiago negoziatzen dira. Haien gaineko eta enpresetako hitzarmen kolektiboen buruzko informazioa Lan Departamentuagatik argitaratzen dira hurrengo sarbide publiko helbidean: Konbenio Hitzarmenak
Euskal Autonomia Erkidegoaren erakunde publikoa da. Sindikatu eta enpresaburu konfederazioen arteko elkarrizketa eta topaketa gunea da eta Eusko Jaurlaaritzaren eta Legebiltzarraren gai soziolaboraletarako kontsulta organoa da. Lan Harremanen Kontseilua
Es el sistema de procedimientos voluntarios para la solución de conflictos laborales que han creado las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. PRECO