Espezialitatea
Plan Orokorrak eta Arau Subsidiarioak, Plan Partzialak eta Plan Bereziak. Urbanizazio Proiektuak eta Xehetasun Ikerketak. Birpartzelazioak, kontsulta urbanistikoak eta alegazioak.


Helbidea:
Ibaiondo Poligonoa nº 25 1º D
20120 Hernani
Telf.: 943 33 66 10
Mugikorra.: 609 42 56 96
E-mail: zubiondo@zubiondo-ark.net

www.zubiondo-ark.net